Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông » Tin tức chứng khoán
2019-08-14 14:21:35

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đâu tư và xây dựng BDC Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông 

BCTC TH bán niên năm 2019 và BCTC VP bán niên năm 2019

Nội dung chi tiết TH BN 2019  và VP BN 2019

Trân trọng!

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

Đóng góp ý kiến
Họ và tên :
E-mail :
Nội dung :
Ý kiến đã đóng góp
Các tin cùng chủ đề
· BCTC năm 2019 (gồm BCTC TH năm 2019 và BCTC VP năm 2019)

· Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

· Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

· Thông báo lựa chon Đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2020 và BCTC năm 2020

· BCTC 06 tháng đầu năm 2020

· BCTC Quý 3 năm 2020

· Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020

· Báo cáo tài chính năm 2020

· Báo cáo tài chính Quý I/2021

· Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 đã kiểm toán

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I/2011

· Báo cáo thường niên năm 2010

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý II/2011

· Báo cáo tài chính Quý I năm 2011

· Báo cáo tài chính Quý II năm 2011

· Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III/2011

· Báo cáo tài chính Quý III năm 2011

· Giải trình lợi nhuận Quý III năm 2011