Giới thiệu về công ty Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức
Tin tức chứng khoán Tin tức cổ đông
Dự án khu công nghiệp Dự án khu đô thị chung cư
Công trình giao thông Công trình xây dựng
Trang chủ » Quan hệ cổ đông
2019-05-29 14:58:18
Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Thời gian: 8:30 sáng ngày 11/06/2019 - Địa điểm:      Khu Resort Quỳnh Viên ...
2019-04-27 22:48:15
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau: -     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần đầu ...
2019-03-28 19:48:53
   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam  Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông  BCTC năm 2018 (gồm BCTC TH năm 2018 và BCTC VP nam 2018)  Nội dung chi tiết BCTC TH 2018 và ...
2018-08-22 09:31:50
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam Trân trọng!  Báo cáo tài chính bán niên 2018...
2018-06-28 10:29:37
Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam: Biên bản họp và nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên 2018 Xem tại đây...
2018-06-14 16:46:20
Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thời gian: 8:30 sáng ngày 22/06/2018 - Địa điểm:      Khách sạn quân khu 4 ...
2018-04-03 09:03:38
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam Trân trọng!  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017...
2018-01-23 15:27:07
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau: -     Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần đầu ...
2018-01-23 14:27:37
Công ty CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam xin thông báo thay đổi website của Công ty như sau: Tải tài liệu tại đây...
2013-08-15 12:30:46
  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam   Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã kiểm toán. Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam Tải tài liệu tại đây  ...
2013-07-30 12:58:38
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam   Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II/2013 Trân trọng! Công ty cổ phần MCO Việt Nam Tải tài liệu tại đây...
2013-07-24 12:51:44
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần MCO Việt Nam Công ty cổ phần MCO Việt Nam trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 Trân trọng! Tải tài liệu tại đây...

01 02 03 04 05 06